Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 1. Zawartość i cele polityki prywatności
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego astra.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu danych, odpowiadającego normom wynikającym
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.
Pragniemy wskazać, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych serwisów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują Państwo serwisom zewnętrznym. Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami prywatności.
 
 1. Informacje o administratorze danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Poznańska Palarnia Kawy „Astra” Sp. z o.o. z siedzibą w Starczanowie, Starczanowo 2E, 62-330 Nekla, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079956, REGON 630237800, NIP 7781005348, kapitał zakładowy 1.298.100 zł Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@astra.com.pl
Podanie adresu korespondencyjnego albo adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
 
 1. Zasady pozyskiwania danych osobowych oraz innych informacji
Podanie w Serwisie danych osobowych oraz innych informacji jest dobrowolne.
Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych.
Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie możliwe jedynie po udostępnieniu przez Państwa informacji koniecznych do prawidłowego działania danej usługi. W takiej sytuacji, brak podania przez Państwa niezbędnych informacji, uniemożliwi korzystanie z usługi.
W Serwisie istnieje możliwość udostępnienia następujących danych:
 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • dane wskazane przez nadawcę wiadomości w polu „treść wiadomości”
 1. Sposób wykorzystywania przetwarzanych danych osobowych
Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.
Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu:
 1. Skontaktowania się z Państwem (realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu internetowego).
 2. Wykazania, że weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem. Z tego powodu zbieramy i przechowujemy informacje na temat tego, kiedy (datę i godzinę), skąd (adres IP urządzenia) i jakie dane osobowe zostały nam udostępnione (wypełniając obowiązki prawne).
 1. Wykorzystywanie plików cookies
W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się z Serwisem). Zestawienie plików cookie wykorzystywanych w serwisie - z uwzględnieniem ich nazwy, typu, celu wykorzystywania oraz okresu ich przechowywania – znajduje się w tabeli. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na używanie plików cookie.
Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.
Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa zezwolenia na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, prosimy o zablokowanie w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, możliwości przechowywania cookies przez nasz Serwis. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie napotykać na liczne utrudnienia, a w niektórych sytuacjach może stać się zupełnie niemożliwe.
Mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 

Pliki cookies zamieszczone w serwisie

Nazwa Dostawca Typ Cel wykorzystywania Okres przechowywania
CookieConsent astra.com.pl HTTP Przechowuje zgody użytkownika na wykorzystywanie plików cookies. 1 rok
PHPSESSID astra.com.pl HTTP Zachowuje stan sesji użytkownika dla żądań stron. Do zakończenia sesji
rc::a google.com HTML Służy do rozróżnienia ludzi od botów. Permanentnie
rc::b google.com HTML Służy do rozróżnienia ludzi od botów. Do zakończenia sesji
rc::b google.com HTML Służy do rozróżnienia ludzi od botów. Do zakończenia sesji
_ga astra.com.pl HTTP Rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. 2 lata
_gat astra.com.pl HTTP Używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. 1 dzień
_gid astra.com.pl HTTP Rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. 1 dzień
WMF-Last-Access maps.wikimedia.org HTTP Służy do liczenia, ile razy różni użytkownicy odwiedzili stronę internetową - odbywa się to poprzez przypisanie odwiedzającemu identyfikatora, dzięki czemu użytkownik nie zostaje dwukrotnie zarejestrowany. 1 miesiąc
_gcl_au astra.com.pl HTTP Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach korzystających z ich usług. 3 miesiące
C adform.net HTTP Sprawdza czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. 29 dni
cid adform.net HTTP Optymalizuje wyświetlanie reklam w oparciu o łączny ruch użytkownika i różne stawki reklamodawcy przyjęte dla wyświetlanych reklam użytkownika. 2 miesiące
GPS youtube.com HTTP Rejestruje unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie na podstawie położenia geograficznego GPS. 1 dzień
IDE doubleclick.net HTTP Używany przez Google DoubleClick do rejestrowania i zgłaszania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikowi spersonalizowanych reklam. 2 lata
NID google.com HTTP Rejestruje unikalny identyfikator identyfikujący urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator służy do kierowania reklam. 6 miesięcy
r/collect doubleclick.net Pixel Służy do przesyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania użytkownika. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Do zakończenia sesji
test_cookie doubleclick.net HTTP Sprawdza czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. 1 dzień
uid adform.net HTTP Rejestruje unikalny identyfikator użytkownika, który rozpoznaje przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania witryn korzystających z tej samej sieci reklamowej. Celem jest optymalizacja wyświetlania reklam w oparciu o ruchy użytkownika i stawki różnych dostawców reklam za wyświetlanie reklam użytkownika. 2 miesiące
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP Próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami na YouTube. 179 dni
YSC youtube.com HTTP Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk tego, jakie filmy z YouTube oglądał użytkownik. Do zakończenia sesji
yt-remote-cast-installed youtube.com HTML Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube. Do zakończenia sesji
yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube. Permanentnie
yt-remote-device-id youtube.com HTML Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube. Permanentnie
yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube. Do zakończenia sesji
yt-remote-session-app youtube.com HTML Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube. Do zakończenia sesji
yt-remote-session-name youtube.com HTML Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube. Do zakończenia sesji
 
 1. Pozostałe formy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom współpracującym z nami takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej, w tym usług hostingowych.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do chwili jej wycofania, chyba że wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu jego rozstrzygnięcia.
 
 1. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane
Przysługują Państwu prawa:
 1. dostępu do danych;
 2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);
 4. prawo do przeniesienia danych osobowych - w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
 6. prawo do usunięcia - w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO [usługi oferowane bezpośrednio dziecku];
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. Zmiany w Polityce prywatności
Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.