Projekty unijne

Wsparcie w ramach dużego bonu


 
 
 

Ministerstwo Gospodarki


PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU – EDYCJA 2015

 
 "Opracowanie nowej technologii produkcji kawy o zmniejszonej zawartości C-5HT prowadzącej do znacznego udoskonalenia kawy Astra."

 

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Budżetu Państwa w formie dotacji celowej w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

udostępnij ten artykuł znajomym