Projekty unijne

Plan Rozwoju Eksportu

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt: „Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy „Astra" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu"

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-30-069/13-00

Okres realizacji: 01.01.2014r. - 31.12.2015r.

Całkowita wartość projektu: 386 473,68 PLN zł

Wartość dofinansowania: 277 931,68 PLN zł 

Opis projektu: Firma Astra weźmie udział w imprezach targowo-wystawienniczych: COTECA 2014 w Hamburgu, Caffe Culture w 2014 w Londynie, w TEA & COFFEE WORLD CUP w 2014 w Warszawie, World of Coffee w 2015 Gothenburgu oraz BIOFACH 2015 w Norymberdze. Firma weźmie również udział w misji na targach BIOFACH 2014 w Norymberdze.

Firma ma na celu wdrożenie planu rozwoju eksportu poprzez, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych zakup badań marketingowych na rynku niemieckim, szwedzkim i brytyjskim oraz działania na docelowych rynkach eksportowych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

udostępnij ten artykuł znajomym